Legemiddelvisning

Terrosa Start - 20 mikrog/80 mikroliter

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Terrosa Start
Virkestoff: Teriparatid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mikrog/80 mikroliter
Pakning: Ampulle av glass 2.4 ml
Terrosa Pen 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H05AA02
Varenummer: 390113
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gedeon Richter Plc
MT-nummer: EU/1/16/1159/003
MT-dato: 04.01.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2269.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 2943.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -