Legemiddelvisning

Toctino - 30 mg

Kapsel, myk

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Toctino
Virkestoff: Alitretinoin
Legemiddelform: Kapsel, myk
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: D11AH04
Varenummer: 148374
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stiefel Laboratories (Irland) Ltd
MT-nummer: 09-6716
MT-dato: 28.06.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3153.51
Maksimal utsalgspris for apotek: 4057.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 4057.00

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Retinoider: risiko for fosterskade ved bruk under graviditet og risiko for psykiske reaksjoner

Orale retinoider er svært teratogene og skal brukes i tråd med et graviditetsforebyggende program for fertile kvinner. Opplæringsmateriell med sjekkliste ved forskrivning finnes hos Felleskatalogen for hvert produkt. Også retinoider til lokal bruk er kontraindisert hos gravide kvinner og kvinner som planlegger å bli gravide. Ved bruk av orale retinoider er det risiko for psykiske reaksjoner, som depresjon, angst og humørforandringer.

Se mer informasjon hos Legemiddelverket

Les mer

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Til fertile kvinner skal det kun utleveres alitretinoin tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensingen for fertile kvinner.