Legemiddelvisning

ReoPro - 2 mg/ ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: ReoPro
Virkestoff: Abciksimab
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC13
Varenummer: 558954

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 05.02.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen Biologics B.V
MT-nummer: 07-5566
MT-dato: -
MT avregistrert dato: 01.03.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2465.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 3194.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -