Legemiddelvisning

ReoPro - 2 mg/ ml

Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: ReoPro
Virkestoff: Abciksimab
Legemiddelform: Injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 05.02.2009
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Janssen Biologics B.V
MT-nummer: 07-5566
MT-dato: -
MT avregistrert dato: 01.03.2020