Legemiddelvisning

Maasol -

Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Maasol
Virkestoff: Albumin humant serum makroaggregater ad Tc-99m makroalbumin
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 20.09.1999
MT-status: Avregistrert
Innehaver: GE Healthcare AS
MT-nummer: 0000-08282
MT-dato: 30.09.1997
MT avregistrert dato: 30.10.2019