Legemiddelvisning

HorStem -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: HorStem
Virkestoff: Mesenkymale stamceller (MSCS)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM09AX90
Varenummer: 117154

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: EquiCord-YMAS SL
MT-nummer: EU/2/18/226/001
MT-dato: 19.06.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -