Legemiddelvisning

Teveten Comp - 600 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Teveten Comp
Virkestoff: Eprosartanmesilat / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C09DA02
Varenummer: 099813

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Healthcare Ltd.
MT-nummer: 03-2357
MT-dato: 23.06.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 475.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 642.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 642.00