Legemiddelvisning

Alpha Ject 6-2

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alpha Ject 6-2
Virkestoff: Aeromonas salmonicida subspesie salmonicida, inaktivert / Vibrio anguillarum serotype O1, inaktivert / Vibrio anguillarum serotype O2, inaktivert / Vibrio salmonicida, inaktivert / Moritella viscosa, inaktivert / Infeksiøs pankreasnekrosevirus, serovar A2
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke:
Pakning: Pose 500 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI10AL02
Varenummer: 101159

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pharmaq AS
MT-nummer: 02-1370
MT-dato: 06.07.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -