Legemiddelvisning

PropoVet Multidose - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, emulsjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: PropoVet Multidose
Virkestoff: Propofol
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, emulsjon
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x20 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QN01AX10
Varenummer: 076010

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zoetis Finland Oy
MT-nummer: 11-8713
MT-dato: 27.06.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -