Legemiddelvisning

Rabies-Imovax - 2.5 IE/ dose

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Rabies-Imovax
Virkestoff: Rabiesvirus, stamme Wistar PM/WI 38-1503-3M, inaktivert
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 2.5 IE/ dose
Pakning: 1 sett
Hetteglass 2.5 IE
Ferdigfylt sprøyte 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J07BG01
Varenummer: 064766

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2003
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: 1994-03051
MT-dato: 24.08.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 385.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 529.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -