Legemiddelvisning

Rabies-Imovax - 2.5 IE/ dose

Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Rabies-Imovax
Virkestoff: Rabiesvirus, stamme Wistar PM/WI 38-1503-3M, inaktivert
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke: 2.5 IE/ dose

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2003
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi Pasteur Europe
MT-nummer: 1994-03051
MT-dato: 24.08.1998
MT avregistrert dato: 27.05.2024