Legemiddelvisning

Pentasa Sachet - 1 g

Depotgranulat

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pentasa Sachet
Virkestoff: Mesalazin
Legemiddelform: Depotgranulat
Styrke: 1 g
Pakning: Dosepose 150x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A07EC02
Varenummer: 128329

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Legemidler AS
MT-nummer: 1998-05186
MT-dato: 13.06.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 952.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 1250.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1250.80