Legemiddelvisning

Dasatinib Teva - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Dasatinib Teva
Virkestoff: Dasatinibmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Boks 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EA02
Varenummer: 175706

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 17-11941
MT-dato: 29.01.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15636.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 19972.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -