Legemiddelvisning

Ogluo - 1 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ogluo
Virkestoff: Glukagon
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 1 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 1x0.2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H04AA01
Varenummer: 548317

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2023
MT-status: Markedsført
Innehaver: Tetris Pharma B.V.
MT-nummer: EU/1/20/1523/005
MT-dato: 11.02.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 861.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 1134.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1134.80