Legemiddelvisning

Tagrisso - 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tagrisso
Virkestoff: Osimertinibmesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 80 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XE35
Varenummer: 456795
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/16/1086/002
MT-dato: 02.02.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 55212.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 70431.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -