Legemiddelvisning

Flagyl - 5 mg/ ml

Infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Flagyl
Virkestoff: Metronidazolbenzoat
Legemiddelform: Infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-06439
MT-dato: 26.03.1979
MT avregistrert dato: 31.12.2021

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Metronidazole Braun (B. Braun Melsungen AG)