Legemiddelvisning

Tenofovir disoproxil Mylan - 245 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tenofovir disoproxil Mylan
Virkestoff: Tenofovirdisoproksilmaleat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 245 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AF07
Varenummer: 497299

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan S.A.S.
MT-nummer: EU/1/16/1129/001
MT-dato: 08.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3016.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 3881.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -