Legemiddelvisning

Etoposid Ebewe - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Etoposid Ebewe
Virkestoff: Etoposid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 5x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01CB01
Varenummer: 559424

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
MT-nummer: 04-2479
MT-dato: 29.09.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 568.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 761.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -