Legemiddelvisning

Trandate - 5 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Trandate
Virkestoff: Labetalolhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 5 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 15.01.2010
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 12-8841
MT-dato: 29.10.2012
MT avregistrert dato: 29.10.2017