Legemiddelvisning

Hypoloc Comp - 5 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Hypoloc Comp
Virkestoff: Nebivololhydroklorid / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C07BB12
Varenummer: 044945

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Menarini International O.L. SA
MT-nummer: 07-4850
MT-dato: 02.12.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 106.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 172.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -