Legemiddelvisning

Hypoloc Comp - 5 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Hypoloc Comp
Virkestoff: Nebivololhydroklorid / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg / 12.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. SA
MT-nummer: 07-4850
MT-dato: 02.12.2009
MT avregistrert dato: 30.01.2020