Legemiddelvisning

Alendronat Mylan - 70 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Alendronat Mylan
Virkestoff: Alendronatnatriumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 70 mg
Pakning: Blisterpakning 12 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M05BA04
Varenummer: 153895

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 05-3742
MT-dato: 27.04.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 199.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 290.20
Trinnpris: 144.70
Refusjonspris: 144.70