Legemiddelvisning

Entresto - 24 mg / 26 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Entresto
Virkestoff: Sakubitril / Valsartan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 24 mg / 26 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DX04
Varenummer: 104675
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/15/1058/001
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 531.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 714.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 714.50

Byttbare legemidler

Entresto (2care4)