Legemiddelvisning

Nucala - 100 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nucala
Virkestoff: Mepolizumab
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 1x100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03DX09
Varenummer: 399039
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline Trading Services Limited
MT-nummer: EU/1/15/1043/001
MT-dato: 02.12.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9136.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 11685.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -