Legemiddelvisning

Qlaira -

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Qlaira
Virkestoff: Østradiolvalerat / Dienogest
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke:
Pakning: Kalenderpakning 3x28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03AB08
Varenummer: 028371

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AB - Solna
MT-nummer: 07-5434
MT-dato: 19.06.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 243.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 346.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Qlaira

Det er mangel på Qlaira tabletter Pasienter som bruker Qlaira bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger på apoteket med samme kombinasjon av østradiol og dienogest, som er virkestoffene i Qlaira. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak.

Les mer