Legemiddelvisning

Escitalopram Actavis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Escitalopram Actavis
Virkestoff: Escitalopramoksalat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Boks 200 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N06AB10
Varenummer: 268155

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 31.03.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 08-5610
MT-dato: 24.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -