Legemiddelvisning

Brinavess - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Brinavess
Virkestoff: Vernakalanthydroklorid
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 25 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C01BG11
Varenummer: 411888

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Correvio
MT-nummer: EU/1/10/645/002
MT-dato: 01.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3354.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 4312.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -