Legemiddelvisning

Diza - 0.03 mg / 3 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Diza
Virkestoff: Etinyløstradiol / Drospirenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.03 mg / 3 mg
Pakning: Blisterpakning 3x21 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03AA12
Varenummer: 524607

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: MEDICAL VALLEY
MT-nummer: 10-7518
MT-dato: 07.03.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 171.05
Maksimal utsalgspris for apotek: 254.30
Trinnpris: 125.70
Refusjonspris: -