Legemiddelvisning

Humalog Junior KwikPen - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Humalog Junior KwikPen
Virkestoff: Insulin lispro
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Sylinderampulle til bruk i penn 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB04
Varenummer: 484224

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V.
MT-nummer: EU/1/96/007/044
MT-dato: 26.07.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 338.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 469.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 469.40