Legemiddelvisning

Weifapenin - 650 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Weifapenin
Virkestoff: Fenoksymetylpenicillinkalium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 650 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CE02
Varenummer: 139253

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris AS
MT-nummer: 0000-05674
MT-dato: 19.08.1971

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 94.41
Maksimal utsalgspris for apotek: 156.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 156.60

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Apocillin (Actavis Group PTC ehf (1))

Weifapenin (Viatris AS)