Legemiddelvisning

Oprymea - 1.05 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Oprymea
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 1.05 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 570464

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: EU/1/08/469/037
MT-dato: 09.02.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 937.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 1232.10
Trinnpris: 473.40
Refusjonspris: 473.40