Legemiddelvisning

Rinvoq - 15 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rinvoq
Virkestoff: Upadacitinibhemihydrat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 15 mg
Pakning: Blisterpakning 2x49 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA44
Varenummer: 040078
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/19/1404/005
MT-dato: 16.12.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26301.94
Maksimal utsalgspris for apotek: 33571.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Oppdaterte anbefalinger for bruk av Cibinqo, Jyseleca, Olumiant, Rinvoq og Xeljanz på grunn av alvorlige bivirkninger

Det er sett økt forekomst av kreft, kardiovaskulære hendelser, infeksjoner, venøs tromboembolisme og død ved bruk av JAK-hemmere sammenlignet med TNF-a-hemmere hos pasienter med revmatoid artritt med visse risikofaktorer. EMA har derfor utarbeidet nye anbefalinger for bruk av JAK-hemmere.

Les mer her

Les mer