Legemiddelvisning

Benetor Comp - 20 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Benetor Comp
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg / 12.5 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2013
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Menarini International O.L. S.A.
MT-nummer: 05-3515
MT-dato: 10.04.2006
MT avregistrert dato: 01.01.2020