Legemiddelvisning

Maxalt Rapitab - 10 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Maxalt Rapitab
Virkestoff: Rizatriptanbenzoat
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 3x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC04
Varenummer: 397604

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 05.09.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V.
MT-nummer: 10-8012
MT-dato: 24.08.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 85.35
Maksimal utsalgspris for apotek: 145.10
Trinnpris: 90.60
Refusjonspris: 90.60