Legemiddelvisning

Adartrel - 0.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Adartrel
Virkestoff: Ropinirolhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC04
Varenummer: 119163

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2015
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 14-10476
MT-dato: 20.02.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 258.95
Maksimal utsalgspris for apotek: 366.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -