Legemiddelvisning

Bosentan Cipla - 62.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bosentan Cipla
Virkestoff: Bosentanmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 62.5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX01
Varenummer: 032415

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cipla Europe NV
MT-nummer: 15-10590
MT-dato: 02.08.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8984.66
Maksimal utsalgspris for apotek: 11491.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -