Legemiddelvisning

Parvoruvax -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Parvoruvax
Virkestoff: Svineparvovirus (PPV), inaktivert / Erysipelotrix rhusiopathiae serotype 2, lysat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 50 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI09AL01
Varenummer: 110946

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2016
MT-status: Har MT
Eksportland: Romania
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 16-11130
MT-dato: 06.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -