Legemiddelvisning

Zuades - 5 mg / 1.25 mg

Dispergerbare tabletter til dosedispenser

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zuades
Virkestoff: Levodopa / Karbidopamonohydrat
Legemiddelform: Dispergerbare tabletter til dosedispenser
Styrke: 5 mg / 1.25 mg
Pakning: Eske 10x750 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N04BA02
Varenummer: 082649

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sensidose AB
MT-nummer: 15-10951
MT-dato: 12.09.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 5693.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 7295.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 7295.10