Legemiddelvisning

Uvadex - 20 mikrog/ ml

Oppløsning til blodfraksjonsmodifisering

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Uvadex
Virkestoff: Metoksalen
Legemiddelform: Oppløsning til blodfraksjonsmodifisering
Styrke: 20 mikrog/ ml
Pakning: Hetteglass 12x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: D05BA02
Varenummer: 444410

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Therakos Europe Ltd
MT-nummer: 05-3888
MT-dato: 27.05.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8563.03
Maksimal utsalgspris for apotek: 10954.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -