Legemiddelvisning

Solifenacin Krka - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Solifenacin Krka
Virkestoff: Solifenacinsuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BD08
Varenummer: 585905

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: KRKA, d.d. Novo mesto
MT-nummer: 16-11415
MT-dato: 23.03.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 604.79
Maksimal utsalgspris for apotek: 807.40
Trinnpris: 397.90
Refusjonspris: 397.90