Legemiddelvisning

Ovareline - 50 mikrog/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ovareline
Virkestoff: Gonadorelindiacetattetrahydrat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mikrog/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QH01CA01
Varenummer: 447483

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva Santé Animale
MT-nummer: 07-4766
MT-dato: 26.02.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -