Legemiddelvisning

Nocdurna - 50 mikrog

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Nocdurna
Virkestoff: Desmopressinacetat
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 50 mikrog
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: H01BA02
Varenummer: 039809

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Legemidler AS
MT-nummer: 15-10678
MT-dato: 27.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 644.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 858.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -