Legemiddelvisning

Revolade - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Revolade
Virkestoff: Eltrombopagolamin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BX05
Varenummer: 089089

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited
MT-nummer: EU/1/10/612/002
MT-dato: 11.03.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 9093.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 11630.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -