Legemiddelvisning

Taltz - 80 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Taltz
Virkestoff: Iksekizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 80 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1x1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC13
Varenummer: 589343
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V.
MT-nummer: EU/1/15/1085/001
MT-dato: 25.04.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11309.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 14526.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -