Legemiddelvisning

Keytruda - 25 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Keytruda
Virkestoff: Pembrolizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01FF02
Varenummer: 585359

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/15/1024/002
MT-dato: 17.07.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 30227.19
Maksimal utsalgspris for apotek: 38764.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -