Legemiddelvisning

Rixathon - 100 mg

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rixathon
Virkestoff: Rituksimab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 2x10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01FA01
Varenummer: 537151

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: EU/1/17/1185/001
MT-dato: 15.06.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4078.68
Maksimal utsalgspris for apotek: 5262.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -