Legemiddelvisning

Humalog KwikPen - 200 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Humalog KwikPen
Virkestoff: Insulin lispro
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 200 E/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn, KwikPen 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB04
Varenummer: 556964

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Nederland B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/96/007/041
MT-dato: 26.07.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 579.57
Maksimal utsalgspris for apotek: 778.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 778.80