Legemiddelvisning

Isosorbidmononitrat Mylan - 20 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Isosorbidmononitrat Mylan
Virkestoff: Isosorbidmononitrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 20 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 0000-07674
MT-dato: 13.09.1991
MT avregistrert dato: 15.04.2020