Legemiddelvisning

Aerius - 0.5 mg/ ml

Mikstur, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aerius
Virkestoff: Desloratadin
Legemiddelform: Mikstur, oppløsning
Styrke: 0.5 mg/ ml
Pakning: Flaske av glass 120 ml
Måleskje 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R06AX27
Varenummer: 564441

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: EU/1/00/160/065
MT-dato: 23.04.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 58.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 111.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 111.00