Legemiddelvisning

Equioxx - 8.2 mg/ g

Oralpasta

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Equioxx
Virkestoff: Firokoksib
Legemiddelform: Oralpasta
Styrke: 8.2 mg/ g
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 7.32 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QM01AH90
Varenummer: 055245

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ceva Santé Animale
MT-nummer: EU/2/08/083/001
MT-dato: 25.06.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -