Legemiddelvisning

Rivastigmin Orion - 3 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Rivastigmin Orion
Virkestoff: Rivastigminhydrogentartrat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 3 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.03.2011
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Orion Corporation - Espoo
MT-nummer: 08-5983
MT-dato: 14.01.2010
MT avregistrert dato: 30.06.2022